Christelijke Mutualiteit

Tegemoetkoming van 5€ per sessie met een maximum van 20€ per jaar voor voetverzorging aan diabetespatiënten, uitgevoerd door een pedicure of podoloog.

Voorwaarden:

 • Lid zijn van CM.
 • Geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de ziekteverzekering.
 • Voldoen aan een volgende voorwaarden :

- je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst;

- er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2;

- er is een zorgmodel diabetes type 2;

- er is een programma 'Educatie en zelfzorg'.

U laat een aanvraag voor een tegemoetkoming "Voetverzorging" invullen. Dit document is vanaf 1 januari 2019 beschikbaar via www.cm.be/voetverzorging. CM-leden bezorgen de aanvraag via een CM-brievenbus. Zij zorgen dan voor de uitbetaling op uw rekeningnummer.

 

Onafhankelijk Ziekenfonds

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ501 betaalt een tegemoetkoming van 2,50€ per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden :

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
 • de behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend podoloog of een pedicure met een geldig btw-nummer
 • de verzorging mag plaats hebben in de praktijk van de verstrekker of bij je thuis
 • vanaf 1/1/2015 geldt dit voordeel enkel voor klanten van 65 jaar of ouder. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan je een tegemoetkoming voor voetverzorging krijgen onder het voordeel welness wanneer de voetverzorging werd uitgevoerd in een schoonheidssalon.

 

Socialistische Mutualiteit : De voorzorg

Een goede voetverzorging kan voetproblemen voorkomen of verminderen.

Heb je last van eeltvorming, een kalknagel, een ingegroeide nagel, een likdoorn ... of heb je diabetes? Leg je voeten in handen van een pedicure.

Je ontvangt een terugbetaling van 5€ per consultatie voor maximaal vier consultaties per kalenderjaar voor voetverzorging bij een pedicure.

Diabetespatiënten met een zorgmodel of een zorgtraject krijgen een terugbetaling van 5€ per consultatie voor 6 consultaties per kalenderjaar.

Voorwaarden :

 

 • Je hebt geen medisch voorschrift nodig.
 • Je hebt een zorgmodel of een zorgtraject diabetici.
 • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • Bezorg je officiële voldane factuur of het terugbetalingsformulier aan het ziekenfonds.

 

Liberale Mutualiteit Plus

* LM Plus voorziet een tussenkomst van 5€ per pedicurebehandeling.

Per jaar worden 6 behandelingen terugbetaald.

Voorwaarden :

 

 • De tussenkomst geldt vanaf de leeftijd van 65 jaar.
 • De maximale tussenkomst bedraagt 30€ per jaar.

 

* Voortaan hebben leden die blind zijn recht op een tussenkomst voor pedicure.

Voorwaarden :

De blindheid dient aangetoond te worden aan de hand van een attest van de oogarts of een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Zaken.

 

* Leden van LM Plus die diabetes of overgewicht hebben kunnen jaarlijks tot 6 keer naar de pedicure met tussenkomst. Ze ontvangen 5€ tussenkomst per beurt met een maximum van 30€ per jaar. Voor deze tussenkomst in pedicure geldt geen leeftijdsbeperking.

Voorwaarden diabetespatiënten :

Een medisch attest afleveren als bewijs of een voorzorgtraject, zorgtraject of diabetesconentie.

Voorwaarden obesitaspatiënten :

Je hebt een BMI van 35 of meer en je levert hiervoor een medisch attest af.

 

Bezorg de factuur van je pedicure aan je kantoorbediende of laat het aanvraagformulier invullen. Voeg je attest bij de aanvraag.

 

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voorwaarden :

 

 • Per pedicurebehandeling kan je een terugbetaling van je voetverzorging krijgen van 5€ per beurt met een maximum van 25€ per kalenderjaar.
 • Op de datum van de eerste prestatie waarvoor een tussenkomst gevraagd wordt, dien je ten minste 60 jaar oud te zijn om recht te hebben op een terugbetaling van voetverzorging.

 

U kan hiervan genieten door ons het ingevuld formulier 'Voetverzorging' of de factuur te bezorgen.

 

Partena

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5€ per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden :

 

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.
 • Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn.
 • Enkel indien er geen terugbetaling is via de wettelijke ziekteverzekering.

 

 

Voor andere ziekenfondsen raadpleeg uw kantoor.