Christelijke Mutualiteit

Voetverzorging :

Volgende CM-leden kunnen voor behandelingen vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming ontvangen voor voetverzorging :

  • Diabeterspatiënten en personen met een handicap ontvangen een tegemoetkoming van 5€ per sessie tot maximum 20€ per kalenderjaar indien zij voldoen aan de voorwaarden.
  • 65-plussers krijgen een tegemoetkoming van 1,5€ per sessie tot maximum 15 € per kalenderjaar.

Voorwaarden:

De voorwaarden voor diabetespatiënten en personen met een handicap vindt u vanaf 15 december 2017 terug op www.cm.be/voetverzorging.

U laat een aanvraag voor een tegemoetkoming "Voetverzorging" invullen. Dit document is vanaf 1 januari 2018 beschikbaar via www.cm.be/voetverzorging. CM-leden bezorgen de aanvraag via een CM-brievenbus. Zij zorgend dan voor de uitbetaling op hun rekeningnummer.

 

Onafhankelijk Ziekenfonds

Voetverzorging :

Voordeel :

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ501 betaalt een tegemoetkoming van 2,50€ per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden :

  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
  • de behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend podoloog of een pedicure met een geldig btw-nummer
  • de verzorging mag plaats hebben in de praktijk van de verstrekker of bij je thuis
  • vanaf 1/1/2015 geldt dit voordeel enkel voor klanten van 65 jaar of ouder. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan je een tegemoetkoming voor voetverzorging krijgen onder het voordeel welness wanneer de voetverzorging werd uitgevoerd in een schoonheidssalon.

 

Socialistische Mutualiteit : De voorzorg

Medische noodzakelijke pedicure :

Een tegemoetkoming van 5€ per beurt (maximum 4 beurten per jaar) voor voetverzorging op basis van een voorschrift. Voor diabetespashouders of leden met een zorgtraject is geen doktersvoorschrift vereist. Zij hebben recht op tegemoetkomingen van 5€.

Preventieve pedicure :

Zorg goed voor uw voeten en voorkom ingegroeide nagels, pijnlijke eelt en andere kwalen. U krijgt een tegemoetkoming van 4 keer 5€ per jaar voor voetverzorging door een voetverzorger waarmee het ziekenfonds een samenwerkingsovereenkomst afsloot.

 

Liberale Mutualiteit

Leden van de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen kunnen een tussenkomst in voetverzorging krijgen, indien ze aan onderstaande voorwaarden voldoen :

  • In regel zijn met de verzekerbaarheid (opvraagbaar bij de dienst verzekerbaarheid);
  • In regel zijn met de aanvullende verzekering (opvraagbaar bij de diens verzekerbaarheid);
  • Raadplegen van een door het ziekenfonds erkende voetverzorger.

Voetverzorging :

Per kalenderjaar worden er maximaal 8 behandelingen vergoed. De tussenkomst bedraagt 5€ per verzorging, indien een voetverzorger geraadpleegd wordt. Daar ik in het bezit ben van een getuigschrift van podologische technieken, geniet u van een tussenkomst van 6,25€.

 

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voetverzorging :

Voor 65-plussers wordt er een tegemoetkoming voorzien voor pedicurebehandelingen.

De tegemoetkoming bedraagt 5€ per behandeling met een maximum van 25€ per kalenderjaar en per persoon.

Leden jonger dan 65 jaar kunnen van een tussenkomst genieten wanneer er een medische noodzaak is : bv gevoelsstoornissen in de onderste ledematen, orthopedische of reumatologische aandoeningen. Deze aandoeningen dient door een medisch attest (achterzijde formulier (Voetverzorging'/voor 65-plussers hoeft dit niet ingevuld te worden!) gestaafd te worden.

U kan hiervan genieten door ons het ingevuld formulier 'Voetverzorging' of de factuur te bezorgen.

 

Euromut

Voetverzorging :

De verplichte ziekteverzekering vergoedt voetverzorging niet. Daarom besloot Euromut om via zijn Aanvullende Verzekering voor een tegemoetkoming te zorgen. Deze bedraagt 5€ voor maximaal 6 sessies per jaar en geldt voor wie 65 of ouder is. Wie jonger is maar een medisch voorschrift voorlegt, komt ook in aanmerking.